conticom.pl conticom.pl conticom.pl

Ubezpieczenia OC, AC, NNW

SUPER OFERTA NA SAMOCHODY DO LAT 5

 • • atrakcyjne pakiety dla poszczególnych marek samochodów
 • • super pakiet OC, AC, NNW, Assistance dla osób do 25 lat nie posiadających zniżek
 • • zniżka za zniżkę - za wypracowaną zniżkę w OC możemy zaproponować zniżki w AC
 • • korzystna oferta dla osób z dobrym/bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia

learn more

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

ATRAKCYJNE OFERTY NA UBEZPIECZENIE

 • • mieszkania
 • • domu
 • • domu w trakcie budowy

learn more

Ubezpieczenia dla firm

UBEZPIECZENIE FIRMY

 • • kompleksowe ubezpieczenia firm
 • • ubezpieczenie majątku firmy
 • • ubezpieczenia pracowaników
 • • ubezpieczenie podróży służbowych

learn more

Nasza lokalizacjaPokaż Ubezpieczenia IR na większej mapie

Skontaktuj się z nami

Osobiście:

Nasza agencja znajduje się w Gdyni Obłuże przy ul. Unruga 39 (I piętro - pawilon handlowy)

Telefonicznie:

Telefon: +48 58 782 20 36
Tel. kom.: +48 502 30 22 69
Tel. kom.: +48 510 06 86 85

Pocztą elektroniczną:
biuro@ubezpieczeniaIR.pl

Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia mieszkania lub domu / budynku można zabezpieczyć następujące elementy i ryzyka z nimi związane:

 • mury od ognia i innych zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna, zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie ziemi) - wymagany przy kredycie hipotecznym
 • elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych (np . podłogi, okna, drzwi, rolety, glazura, biały montaż, meble wbudowane)
 • mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych (np. meble, sprzęt rtv/agd, wyposażenie)
 • elementy stałe i ruchomości od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (szkody wyrządzone osobie lub w mieniu innej osoby - np. zalanie mieszkania sąsiada).

  Przy ubezpieczeniu domu czy mieszkania klient otrzymuje bezpłatnie usługę Home Assistance”, który składa się z dwóch rodzajów usług:

 • usług assistance polegających na zorganizowaniu pomocy medycznej, opieki nad ludźmi i zwierzętami, technicznej pomocy interwencyjnej i ochrony mienia a także usług informacyjnych,
 • usług serwisowych polegających na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wykonania usług remontowo–budowlanych, świadczonych w celu usunięcia szkód powstałych na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

  Aby ubezpieczenie mieszkania, domu lub budynku było kompletne, powinno zawierać wszystkie powyższe elementy.

  Ubezpieczenia domu w budowie oraz domków letniskowych.

  Dom w budowie

  Jest to ubezpieczenie dla osób, które prowadzą inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie domu:

 • domu jednorodzinnego
 • garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego

  Domy jednorodzinne oraz stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny oraz katastrofy budowlanej. Za dodatkową opłatą, ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mogą zostać objęte: mienie ruchome oraz stałe elementy domu jednorodzinnego.

  Domki letniskowe

  Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku.
  Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

  Ochroną objęte jest mienie ruchome należące do Ubezpieczającego oraz stałe elementy domku od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, osunięcia się ziemi (nie spowodowanego działalnością ludzką usuwania ziemi na stokach), zapadania się ziemi, lawiny, zalania.

  Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia można chronić mienie od szkód powstałych w wyniku: kradzieży z włamaniem i rozboju.

  W razie pytań o koszt poszczególnych wariantów ubezpieczeń lub jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie - (58) 782 20 36 lub 502 30 22 69 lub 510 06 86 85
 • mailowo - biuro@ubezpieczeniaIR.pl
 • osobiście - Gdynia Obłuże, ul. Unruga 39 (I piętro - pawilon handlowy).

  W celu uzyskania wyceny ubezpieczenia zachęcamy również do poniższego formularza.

  *
  *
  *

  *
  *
  *
  *


  *  *
  *

  HTML forms generated by 123ContactForm

  Pola oznaczone (*) muszą zostac wypełnione

 • Czy wiesz, że...

  Ubezpieczenia majątkowe obejmują wszelkie dobra majątkowe, np.: budynki, urządzenia, materiały, towary, gotówkę, zwierzęta, czyli odnoszą się do poszczególnych elementów mienia osoby ubezpieczonej, a także do określonych wartości majątkowych związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Niektóre ubezpieczenia majątkowe, gdy zastosowania ochrony ubezpieczeniowej wymaga szczerszy interes społeczny, są obowiązkowe. Warunki ich zawierania są szczegółowo określone przez Ministra Finansów.