conticom.pl conticom.pl conticom.pl

Ubezpieczenia OC, AC, NNW

SUPER OFERTA NA SAMOCHODY DO LAT 5

 • • atrakcyjne pakiety dla poszczególnych marek samochodów
 • • super pakiet OC, AC, NNW, Assistance dla osób do 25 lat nie posiadających zniżek
 • • zniżka za zniżkę - za wypracowaną zniżkę w OC możemy zaproponować zniżki w AC
 • • korzystna oferta dla osób z dobrym/bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia

learn more

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

ATRAKCYJNE OFERTY NA UBEZPIECZENIE

 • • mieszkania
 • • domu
 • • domu w trakcie budowy

learn more

Ubezpieczenia dla firm

UBEZPIECZENIE FIRMY

 • • kompleksowe ubezpieczenia firm
 • • ubezpieczenie majątku firmy
 • • ubezpieczenia pracowaników
 • • ubezpieczenie podróży służbowych

learn more

Nasza lokalizacjaPokaż Ubezpieczenia IR na większej mapie

Skontaktuj się z nami

Osobiście:

Nasza agencja znajduje się w Gdyni Obłuże przy ul. Unruga 39 (I piętro - pawilon handlowy)

Telefonicznie:

Telefon: +48 58 782 20 36
Tel. kom.: +48 502 30 22 69
Tel. kom.: +48 510 06 86 85

Pocztą elektroniczną:
biuro@ubezpieczeniaIR.pl

Co zrobić, gdy chcesz...


Ubezpieczyć rodzinę

Ubezpieczenia rodzinne.

Na temat prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych istnieje sporo informacji, które można znaleźć w wielu dostępnych na rynku źródłach. Informacji dotyczących pakietów ubezpieczeniowych przeznaczonych specjalnie dla rodzin, niestety, nie ma zbyt wiele. Ten niedosyt informacji na ubezpieczenia obejmujące ochroną nie tylko dorosłych, ale również dzieci, jest spowodowany małą elastycznością działań ubezpieczycieli w stosunku do potrzeb rynkowych.

Ubezpiecz się rodzinnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Jedno ze znanych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce posiada w ofercie ubezpieczenia zdrowotnego specjalny pakiet rodzinny. Pozostali ubezpieczyciele oferują możliwość ubezpieczenia dziecka wraz z rodzicem, ale jest to zapisane w polisie „między wierszami”.
Jeżeli rodzina składa się co najmniej z trzech osób, to warto ubezpieczyć się w wariancie rodzinnym. O ubezpieczeniu rodzinnym mówimy wówczas, gdy jedna polisa obejmuje ochroną także współmałżonka oraz dzieci.

Jakie są zalety?

Rodzice są pewni, że zdrowie ich rodziny jest należycie zabezpieczone. Pakiety rodzinne w większości przypadków zapewniają nielimitowane wizyty u pediatry (w tym tak istotne wizyty domowe), pokrywają część kosztów dodatkowych szczepień oraz dodatkową opiekę dentystyczną ( bywa, że nawet ortodoncję).

Korzyści finansowe

Z finansowego punktu widzenia ubezpieczenie rodzinne jest bardzo korzystne, ponieważ ubezpieczyciele wprowadzają jedną składkę dla całej rodziny bez względu na liczbę osób.
W tym przypadku składka w przeliczeniu na jednego członka rodziny jest mniejsza, niż ubezpieczenie każdego z osobna. Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe dają rodzinom aż takie przywileje. Za zwyczaj przyznawana jest kilkunastoprocentowa obniżka składki za ubezpieczenie.

Kiedy ubezpieczamy dziecko?

Warto ubezpieczyć samo dziecko, wówczas, gdy rodzice posiadają polisy grupowe wykupione przez pracodawcę. W tym przypadku jeden z rodziców może dodatkowo wykupić polisę zdrowotną dla swojego dziecka.

Ograniczenia wiekowe

W ramach polisy rodzinnej możliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka ograniczona jest jego wiekiem. Górna granica to osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości. Jeżeli dziecko dalej się uczy, można ubezpieczenie przedłużyć do 26. roku życia. Oczywiście pełnoletnią osobę możemy zawsze ubezpieczyć, korzystając z ubezpieczenia indywidualnego.

Rodzinne ubezpieczenie NNW

Jednostkowe ubezpieczenia przeznaczone są wyłącznie dla osób indywidualnych, natomiast ubezpieczenie rodzinne obejmuje ochroną całą rodzinę, czyli:

- ubezpieczającego, jego małżonka lub konkubenta, jeśli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
- niepełnoletnie dzieci lub kontynuujące naukę, które w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia nie ukończyły 24. roku życia, przy czym za dzieci uważa się dzieci wspólne małżonków albo konkubentów, dzieci konkubenta, dzieci drugiego małżonka, w tym przysposobione, pozostające pod opieką lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Ochrona ubezpieczeniowa oraz jej zalety

Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub – w razie rozszerzenia ochrony – również następstwa innych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia (np. zawału serca, krwotoku śródczaszkowego). Osobie ubezpieczonej przysługują dodatkowo świadczenia powypadkowe na terytorium kraju. Zaletą tego ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych osób. Ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń niezależnie od miejsca i chwili ich zajścia, pod warunkiem, że nastąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenia przysługujące z powyższej umowy ubezpieczenia, wypłacane są wyłącznie w złotych.

Warto wiedzieć, że…

Można także ubezpieczyć inne osoby, krewnych (np. rodziców) lub osoby nam obce, np. gosposię. Opłacając za te osoby składki stajemy się ubezpieczającym, tj. osobą, która zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę.